Ympäristöjohtaminen

Tarjoamme apua pk-yrityksille ja muille organisaatioille ympäristöpolitiikan ja kestävän johtamisen suuntaviivojen luomiseen. Ajatuksemme on edistää pienin askelin tapahtuvaa ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen hallintaa. Palvelumme käsittävät neuvonta- ja tukipalveluja pk-yrityksille ympäristöasioissa sekä perusasioiden että standardien ja järjestelmien hallintaan: 

 • Ympäristökartoitus – ympäristöasioiden nykytilan selvittäminen yrityksen toimipisteessä
 • Ympäristökatselmus – tarkastellaan myös yrityksen ulkopuolista maailmaa ja tuotteen/ palvelun elinkaarta
 • Ympäristösuunnitelma, joka laaditaan ympäristökartoituksen tai –katselmuksen pohjalta
 • Ympäristöjärjestelmä, vaihtoehdot ja ympäristöjärjestelmän rakentaminen – tavoitteena systemaattinen ympäristöasioiden johtamisjärjestelmä, joka voidaan tarvittaessa myös sertifioida
 • Koulutus ja neuvonta
 • Mentorointi ja ympäristötyön tuki
 • Ympäristöasioiden hallinnan arviointi ja/ tai  –järjestelmän katselmointi
 • Ympäristö- ja jätesuunnitelmien laatiminen
 • Resursseja ympäristöjärjestelmän luomiseen ja ylläpitoon
 • Ulkoistettu ympäristöpäällikköpalvelu
 • Jälleenmyyntisopimus Arter Oy:n IMS- ja ARC-ohjelmistojen myynnistä, konsultoinnista ja kouluttamisesta (toimintajärjestelmien hallinta- ja toimintojen mallinnusohjelmisto). https://www.arter.fi/

Voimme tarjota ISO-standardiin pohjautuvien laatu- ja ympäristöjärjestelmien rakentamiseen kokonaispalvelua, joka käsittää:

 • ​Koulutus-, neuvonta- ja resurssipalvelun järjestelmien rakentamiseen ja sisäisiin auditointeihin
 • Arter:in IMS-ohjelmiston ja koulutuksen sen käyttöön (IMS-ohjelmisto on selaipohjainen ratkaisu laadunhallinta-, toiminta- ja johtamisjärjestelmän kehitysalustaksi)
 • Asiantuntijaresurssin hankkeen rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseen ja hankkeen hallinnointiin aina sen valmistelusta loppuuun saattamiseen asti

Palvelumme pohjautuvat ISO 14001 standardiin sekä Green Office ympäristöjärjestelmään.

Ympäristöasioiden haltuunoton hyödyt: 

 • Auttaa yritystä tunnistamaan helpommin tuotteidensa, toimintojensa ja palvelujensa ympäristövaikutukset ja mahdolliset riskitekijät
 • Auttaa yritystä tarkkailemaan ja seuraamaan oman tuotannon, toiminnan ja palveluiden ympäristövaikutuksia
 • Ennaltaehkäisee ympäristövahinkoja ja estää niiden toistumisen
 • Auttaa yritystä selvittämään ympäristölakisääteisiä velvoitteitaan
 • Henkilöstön osaaminen kehittyy
 • Yrityksen imago paranee
 • Kehittää ympäristöasioiden hallinnasta kilpailutekijä

 

Ympäristöjärjestelmän käyttöönoton hyödyt:

 • Yhdistää ympäristöasiat osaksi toiminnan johtamista ja suunnittelua
 • Tehostaa kustannustehokkuutta esimerkiksi raaka-aineiden ja energian käyttöä seuraamalla sekä vähentämällä jätemääriä
 • Edistää henkilöstön ympäristötietoisuutta ja osallistumista ympäristöasioiden hallintaan
 • Varmistaa ympäristölainsäädännön vaatimusten noudattamisen sekä auttaa toimintaympäristön muutosten ennakoinnissa
 • Edistää ympäristövaikutusten huomioon ottamista koko tuotanto- ja palveluketjussa
 • Ympäristöriskien hallinta parantuu ja turvaa toiminnan jatkuvuutta
 • Osoittaa eri sidosryhmille kuten esimerkiksi asiakkaille, yhteistyökumppaneille, yhteisöille, viranomaisille, rahoittajille vastuullisuutta ympäristöasioiden hoidossa
 • Tukee yrityksen viestintää ympäristöasioissa sekä yrityskuvan rakentamista että markkinointia
 • Tarjoaa mahdollisuuden osoittaa toiminnan standardin vaatimustenmukaisuus auditoinnilla tai riippumattoman tahon suorittamalla sertifioinnilla.
 • Ympäristöasioiden hallinta yrityksen kilpailutekijänä
 • Yritys kantaa vastuunsa paikallisissa, maakunnallisissa, kansallisissa ja kansainvälissä ympäristötavoitteissa

 

Lisätietoja: jarmo.renvall(at)armentum.fi , puh. 050 511 0835 tai riku.kuikka(at)armentum.fi , puh. 050 511 0834

Palvelut

HANKEPALVELUT

Armentumin kautta saat kokeneen asiantuntijaresurssin erilaisten hankkeiden rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseen ja hallinnointiin aina hankkeen valmistelusta sen loppuun saattamiseen asti.

Lue lisää

 

 

IMS- ja ARC-ohjelmistot

Armentum on Arter Oy:n IMS- ja ARC ohjelmistojen jälleenmyyjä. IMS-ohjelmisto on selainpohjainen ratkaisu laadunhallinta-, toiminta- ja johtamisjärjestelmän kehitysalustaksi. ARC-ohjelmisto on muutosjohtamisen työkalu, jolla hallitaan isoja kokonaisuuksia ja kokonaisarkkitehtuuria.

Lue lisää

 

Laatujohtaminen

Tarjoamme pk-yrityksille ja muille organisaatioille laatujohtamisen asiantuntijapalveluita 

Lue lisää

Mekaniikkasuunnittelu

Tarjoamme mekaniikkasuunnittelupalveluita erityisesti teollisuuden kone- ja laitesuunnitteluun sekä tuotekehitysprojekteihin.

Lue lisää

Työturvallisuus

Tarjoamme työturvallisuuskorttikoulutuksia ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien rakentamiseen asiantuntijapalveluita.

Lue lisää

Ympäristö- ja kestävän johtamisen palvelut

Tarjoamme apua pk-yrityksille ja muille organisaatioille ympäristöpolitiikan ja kestävän johtamisen suuntaviivojen luomiseen. Ajatuksemme on edistää pienin askelin tapahtuvaa ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen hallintaa.

Lue lisää

 • Armentum tarjoaa yrittäjähenkisille asiantuntijoille mahdollisuuden harjoittaa omaa liiketoimintaa

Contact us or leave a message

CAPTCHA
Varmistetaan ettei lomale lähetä spam-postia
4 + 0 =
Ratkaise laskutoimitus: Esim 1 + 3 vastaa 4