Armentum on tehnyt Arter Oy:n kanssa jälleenmyyntisopimuksen IMS- ja ARC-ohjelmistojen myynnistä, konsultoinnista ja kouluttamisesta.

Lisätietoja ohjelmistoista: https://www.arter.fi/

IMS-ohjelmisto on Arterin kehittämä selainpohjainen ratkaisu laadunhallinta-, toiminta- ja johtamisjärjestelmän kehitysalustaksi. Kirjainlyhenne IMS tulee sanoista Integrated Management System (Toimintajärjestelmä). IMS-ohjelmiston keskeiset toiminnallisuudet ovat prosessien kuvaaminen, dokumenttien hallinta, palautteiden ja arviointien käsittely, tulosten mittaaminen sekä käsikirjojen koostaminen. Nämä eri osa-alueet yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen laatujärjestelmän.

ARC-ohjelmisto tarjoaa visuaalisen työkalun mallintaa toiminnan eri alueita: strategiaa, tavoitteita, prosesseja, tietoa, tietojärjestelmiä, teknologiaa. Sisällöt ja käsitteet ovat helposti kytkettävissä toisiinsa, ja niitä voidaan täydentää yksityiskohtaisemmilla kuvauksilla eri näkökulmista, jolloin saadaan näkyviin monipuolinen kokonaiskuva toiminnasta. Tämän kokonaiskuvan avulla voidaan parantaa päätöksentekoa, esimerkiksi ennustaa muutosvaikutuksia.

Palvelut

HANKEPALVELUT

Armentumin kautta saat kokeneen asiantuntijaresurssin erilaisten hankkeiden rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseen ja hallinnointiin aina hankkeen valmistelusta sen loppuun saattamiseen asti.

Lue lisää

 

 

IMS- ja ARC-ohjelmistot

Armentum on Arter Oy:n IMS- ja ARC ohjelmistojen jälleenmyyjä. IMS-ohjelmisto on selainpohjainen ratkaisu laadunhallinta-, toiminta- ja johtamisjärjestelmän kehitysalustaksi. ARC-ohjelmisto on muutosjohtamisen työkalu, jolla hallitaan isoja kokonaisuuksia ja kokonaisarkkitehtuuria.

Lue lisää

 

Laatujohtaminen

Tarjoamme pk-yrityksille ja muille organisaatioille laatujohtamisen asiantuntijapalveluita 

Lue lisää

Mekaniikkasuunnittelu

Tarjoamme mekaniikkasuunnittelupalveluita erityisesti teollisuuden kone- ja laitesuunnitteluun sekä tuotekehitysprojekteihin.

Lue lisää

Työturvallisuus

Tarjoamme työturvallisuuskorttikoulutuksia ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien rakentamiseen asiantuntijapalveluita.

Lue lisää

Ympäristö- ja kestävän johtamisen palvelut

Tarjoamme Ekokompassi ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmien neuvonta-, koulutus- ja auditointipalveluita sekä kestävän johtamisen asiantuntijapalveluita.

Lue lisää

  • Armentum tarjoaa yrittäjähenkisille asiantuntijoille mahdollisuuden harjoittaa omaa liiketoimintaa

Contact us or leave a message

CAPTCHA
Varmistetaan ettei lomale lähetä spam-postia
16 + 1 =
Ratkaise laskutoimitus: Esim 1 + 3 vastaa 4